Đăng ký ngay

Cho những ai muốn học EB Style – Jrock Nelson

Date
16-08-2018 13:01:42

7/28/2014

 

Cho những ai muốn học EB Style:

 

“Cho những dancer ngoài kia đang cố gắng học EB Style. Dừng việc học từ những Korean dancers lại ! Electric Boogaloo là nhiều hơn việc lắc lư cái cổ hay là tilting cái đầu lol.

 

Hãy trở lại học từ Sam, Skeet, Jazzy, Suga Pop, Pete !!!

 

EB Style, Electric Boogaloo…. là kiểm soát isolated rolls, lắc lư đầu và cổ với những hương vị của style, và 2 vai là tiền đề giới thiệu cho style!

 

Cái style này là 1 Foudation rất khó…. nó cần phải được tập luyện, sửa đổi, và hoàn thiện! Tôi thấy mọi người đang lướt qua nó.

 

Romeo Twists, Egyptian Twists, MasterFlexes, Twistos, Neckos, Tidal Waves, Ticking, Popping, Puppet, Toyman, Scarecrow, Walkouts , hãy kết hợp tất cả lại cùng nhau!!

 

Tôi đang đặc biệt nói về khía cạnh BOOG trong nhảy. The Popping thì nhìn đẹp đó, hits mạnh, điều khiển cơ sạch sẽ, etc. Nhưng các bạn tự nhận là Boog, thôi nào con trai :v

 

Tôi thấy những người tự nhận là EB Style…. chấm, đấu…. rồi đặt nó lên bệ. Họ thậm chí không có được 1 style chuẩn xác! Kỹ thuật thì ngây ngô! Lắc lư cái cổ rồi thay đổi vị trí vai không phải là STYLE !

 

Post này ko dành cho những Oakland Boogaloos, Strutters… hay bất kỳ ai muốn chọc ngoáy chủ đề…lol. Dạy cái style mà bạn sử dụng… tôi đang dạy cái style mà tôi dùng đặc biệt nhất.

 

Đây là dành cho những bạn ở ngoài nước Mỹ… đang học EB Style. Hãy Đào Sâu hơn !! Tôi thấy thất vọng với trình độ hiện tại… đặc biệt là những nơi như Korea….đang nghiêm túc tập EB Style. Họ đang bỏ qua mảng lớn của nhảy… và giờ đây những thế hệ trẻ học theo họ bởi vì họ hay thắng những giải đấu và battle. SMH.

 

Bất kể style gì bạn đang dùng… Học từ nguồn gốc ! đừng bỏ qua A để đến tận Z… bạn phải nắm đc b,c,d,e,f,g etc….

 

Đó là 1 số lời huyên hoang của tôi… tôi nói với tất cả sự tôn trọng … vả để truyền lửa vào dưới ass của các bạn :v

 

– Jrock Nelson 😀

 

– Dịch bởi poppin Panh

 

 jr

 

JRock Nelson

 

7/28/2014 · Las Vegas, NV, United States ·

 

“For the dancers out there trying to learn EB Style. STOP STUDYING THE KOREAN dancers! Electric Boogaloo is more than LURCHING THE NECK and TILTING YOUR HEAD! lol.

 

Get back to studying SAM, SKEET, JAZZY, SUGA POP, PETE!!!

 

The EB style, Electric Boogaloo…is CONTROLLED ISOLATED ROLLS, LURCHING THE HEAD AND NECK IS A FLAVOR OF THE STYLE, THE SHOULDERS ARE A BI-PRODUCT OF THE STYLE!

 

The STYLE has a DIFFICULT FOUNDATION…that must be PRACTICED, FLIPPED, CHANGED, and MASTERED! I see people skipping steps!

 

Romeo Twists, Egyptian Twists, MasterFlexes, Twistos, Neckos, Tidal Waves, Ticking, Popping, Puppet, Toyman, Scarecrow, Walkouts, putting it all together!!

 

I’m specifically talking about the BOOG aspect of the dance. The Popping is looking good…hard hits, clean muscle control, etc. But the people claiming BOOG…c’mon son.

 

I see people claiming EB style…judging battles..and put on pedestals. They don’t even have the style correct! The technique is LACKING! Lurching the neck and changing shoulder positions is not the STYLE!

 

This post is not for the Oakland Boogaloos, the Strutters…or any of you guys that like to blow up threads…lol. Teach the style you do….I’m teaching the style that I do and specialize in.

 

This is for the dancers overseas…studying EB style. Go DEEPER! Im dissapointed at the level right now…especially in places like Korea where they strictly study EB style. They are missing huge pieces of the dance..and now the younger gen is studying them because they’re winning the battle. SMH.

 

Whatever style you do…STUDY THE SOURCE!!! DON’T skip from A to Z!!! You gotta get b,c,d,e,f,g,h,i….etc.

 

Thats my rant…I say it with respect, and to put a fire under poeple’s asses.”

Quay lại