Đăng ký ngay

FAQ Câu hỏi thường gặp

Q:Trẻ em bao nhiêu tuổi thì vào lớp KIDS?
A:

Lớp KIDS dành cho các bạn nhỏ từ 6-12 tuổi.

Q:Lịch học ở đây như thế nào?
A:

Lịch học tùy theo thể loại mà bạn đăng ký.

Có các lớp 1 buổi/ tuần, 2 buổi/ tuần và 3 buổi/ tuần.

Lịch học cụ thể bạn vui lòng xem tại: [Lịch học]

Q:Đây có phải là nơi chỉ dành cho các dancer chuyên nghiệp không ?
A:

BMP Dance Studio luôn chào đón tất cả mọi người.
Có lớp cơ bản dành cho cả những người mới bắt đầu.

Q:Học phí ở đây như thế nào?
A:

Học phí được tính tùy theo số tiết/buổi học mà bạn đăng ký trong tháng.

Bạn vui lòng xem học phí cụ thể tại: [Học phí]

Q:Tôi là người mới bắt đầu với nhảy , vậy tôi có thể theo kịp các lớp nhảy không?
A:

BMP Dance Studio có các lớp dành riêng cho những người mới bắt đầu với độ khó động tác thấp, vì vậy bạn sẽ không phải lo về vấn đề không theo kịp lớp học.

Q:Các gói học phí ở đây là như thế nào? Gói vô hạn là gì?
A:

BMP Studio có nhiều lớp học khác nhau trong 1 tháng.
Gói vô hạn cho phép bạn học tất cả các lớp, tất cả các thể loại trong 1 tháng tính từ ngày bạn bắt đầu học.

Q:Những thể loại nhảy nào được dạy tại BMP Studio?
A:

BMP Dance Studio cung cấp dịch vụ đào tạo các thể loại nhảy sau: 

– Popping

– Hiphop

– BBOY

– Urban Choreography

– Sexy Dance (Jazz Funk)

– K Pop

– Waacking

– KIDS (dạy nhảy cho trẻ em)